BEGROTING 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf kapitaalgoederen worden per beheerelement inzicht gegeven, per beheerelement,  in het areaal, het beheerniveau, de staat van onderhoud en de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Hierbij gebruiken wij als richtsnoer 5 politiek relevante kernvragen die worden aanbevolen door de Rekenkamer in het rapport 'Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in Nieuwkoop?'.

ga terug