Financiën

Prognosebalans

Prognose balans per 31-12

2020

2021

2022

2023

Debet

Vaste activa

79.239

90.985

90.338

89.124

Voorraden

11.131

8.148

2.656

3.456

Overige vlottende activa

6.279

6.279

6.279

6.279

Totaal

96.649

105.412

99.273

98.859

Credit

Eigen vermogen

49.559

50.586

53.706

56.240

Voorzieningen

20.295

20.715

20.807

20.767

Overig lang vreemd vermogen

14.247

21.278

19.415

17.687

Vlottende schuld

10.041

10.326

2.838

1.658

Overlopende passiva

2.507

2.507

2.507

2.507

Totaal

96.649

105.412

99.273

98.859

ga terug