Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 2 Ruimtelijk beheer

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Milieu

5.612

5.618

6.016

6.028

6.039

6.050

Afvalverwijdering & verwerking

2.908

3.031

3.368

3.346

3.345

3.346

Riolering en Waterzuivering

1.719

1.665

1.781

1.797

1.786

1.774

Milieu

985

922

867

885

908

930

Beheer openbare ruimte

6.966

7.561

7.031

7.118

7.186

7.232

Groen en recr. voorzieningen

2.212

2.233

2.190

2.194

2.197

2.210

Infrastructuur

3.696

3.945

3.893

4.007

4.065

4.092

Verkeer en vervoer

520

878

429

394

394

394

Lijkbezorging

195

178

124

124

124

127

Openbaar water

343

327

395

399

406

409

Totaal lasten

12.578

13.179

13.047

13.146

13.225

13.282

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Milieu

-6.020

-6.173

-6.849

-6.870

-6.869

-6.870

Afvalverwijdering & verwerking

-3.529

-3.644

-4.192

-4.184

-4.183

-4.184

Riolering en Waterzuivering

-2.491

-2.529

-2.657

-2.686

-2.686

-2.686

Milieu

-

-

-

-

-

-

Beheer openbare ruimte

-1.041

-894

-878

-878

-878

-878

Groen en recr. voorzieningen

-38

-36

-36

-36

-36

-36

Infrastructuur

-382

-608

-583

-583

-583

-583

Verkeer en vervoer

-390

-24

-25

-25

-25

-25

Lijkbezorging

-155

-153

-161

-161

-161

-161

Openbaar water

-76

-73

-73

-73

-73

-73

Totaal baten

-7.061

-7.067

-7.727

-7.748

-7.747

-7.748

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Milieu

-408

-555

-834

-843

-843

-821

Afvalverwijdering & verwerking

-621

-613

-825

-838

-838

-838

Riolering en Waterzuivering

-772

-864

-876

-890

-890

-913

Milieu

985

922

867

885

885

930

Beheer openbare ruimte

5.923

6.665

6.155

6.240

6.240

6.355

Groen en recr. voorzieningen

2.174

2.196

2.154

2.157

2.157

2.174

Infrastructuur

3.314

3.336

3.310

3.424

3.424

3.509

Verkeer en vervoer

129

854

405

370

370

370

Lijkbezorging

39

25

-37

-37

-37

-34

Openbaar water

267

254

323

326

326

336

Totaal saldo van lasten en baten

5.515

6.110

5.321

5.397

5.479

5.534

Toevoeging reserves

2.911

832

2.189

716

650

622

Onttrekking reserves

-2.143

-588

-1.459

-62

-62

-62

Saldo mutaties reserves

768

244

730

654

589

561

Geraamd resultaat

6.285

6.355

6.050

6.052

6.068

6.096