CONCEPT-BEGROTING 2020

Gemeente Nieuwkoop
CONCEPT-BEGROTING 2020

Begroting in één oogopslag

Baten € -77.774.624

Lasten € 77.448.202

Baten

€ -22.416.848

Lasten

€ 23.979.641

Baten

€ -7.727.430

Lasten

€ 13.014.859

Baten

€ -5.129.371

Lasten

€ 25.780.823

Baten

€ -292.872

Lasten

€ 5.435.493

Baten

€ -180.291

Lasten

€ 8.624.324

Baten

€ -42.027.812

Lasten

€ 613.062