BEGROTING 2020

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Als gemeente werken we in de uitvoering van onze taken samen met andere partijen. Dit kunnen gemeenschappelijke regelingen zijn, bedrijven, stichtingen etc. Op de programma's laten we al zien welke verbonden partijen op een programma actief zijn en wat de maatschappelijke doelstellingen zijn die we met deze partijen nastreven. In deze paragraaf staat een totaaloverzicht van de partijen waarmee we samenwerken.

Uitwerking voorgeschreven indeling lijst Paragraaf Verbonden Partijen op grond van artikel 15 BBV:
1.   Gemeenschappelijke regelingen
  Holland Rijnland
  ODHW
  RDOG
  Veiligheidsregio Hollands Midden
  SVHW

2.   Vennootschappen en coöperaties
  Cyclus N.V.
  Alliander N.V.
  Oasen N.V.
  BNG Bank N.V.

3   Stichtingen en verenigingen
  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  Vereniging Ziud-Hollandse gemeenten

4   Overige verbonden partijen
  Regiotaxi Holland Rijnland

Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en Gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus)

ga terug