BEGROTING 2020

Paragraaf Lokale heffingen

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Inkomsten uit lokale heffingen
  2. Beleid ten aanzien van lokale heffingen
  3. Kostendekkendheid
  4. Lokale lastendruk
  5. Kwijtscheldingsbeleid

In Nieuwkoop kiezen we ervoor niet alle belastingen te heffen die van wetswege geheven mogen worden. Hieronder de belastingen die we wel en niet heffen:

In Nieuwkoop geheven belastingen

Wel

Niet

Onroerende zaakbelasting

X

Roerende zaakbelasting

X

Rioolheffing

X

Afvalstoffenheffing

X

Precariobelasting

X

Forensenbelasting

X

Leges

X

Baatbelasting

X

Niet-ingezetenen belasting

X

Parkeerbelasting

X

Hondenbelasting

X

Reclamebelasting

X

Toeristenbelasting

X

ga terug