BEGROTING 2020

Paragraaf Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

De kosten van de dienstverlening op afvalgebied bestaan uit de volgende onderdelen:

Nr.

Omschrijving

Begroting 2020

1

Kosten van inzameling en verwerking van afval

3.309.064

2

Toerekenbare BTW

612.592

3

Kosten van overhead

239.269

4

Toerekening rente

0

5

Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)

31.220

6

Totaal kosten

4.192.145

7

Opbrengsten belastingen / leges

-3.659.444

8

Overige opbrengsten

-532.701

9

Totaal opbrengsten

-4.192.145

10

Verschil

0

11

Kostendekkendheid

100%

Kostendekkendheid van de rioolheffing

De kosten van de dienstverlening op het gebied van de riolering bestaan uit de volgende onderdelen:

Nr.

Omschrijving

Begroting 2020

1

Kosten aanleg, onderhoud en beheer gemeentelijke riolering

1.781.153

2

Toerekenbare BTW

237.514

3

Kosten van overhead

215.679

4

Toerekening rente

411.729

5

Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)

11.377

6

Totaal kosten

2.657.452

7

Opbrengsten belastingen / leges

-2.642.452

8

Overige opbrengsten

-15.000

9

Totaal opbrengsten

-2.657.452

10

Verschil

0

11

Kostendekkendheid

100%

Kostendekkendheid van de begraafrechten

De kosten van de dienstverlening rondom de gemeentelijke begraafplaats bestaan uit de volgende onderdelen:

Nr.

Omschrijving

Begroting 2020

1

Kosten taakveld begravingen

128.028

2

Kosten van overhead

57.290

3

Toerekening rente

9.691

4

Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)

27

5

Totaal kosten

195.036

6

Opbrengsten belastingen / leges

-161.000

7

Overige opbrengsten

0

8

Totaal opbrengsten

-161.000

9

Verschil

34.036

10

Kostendekkendheid

83%

Kostendekkendheid van de Leges onder Titel 1: persoons- en reisdocumenten en commerciële vergunningen

Nr.

Omschrijving

Begroting 2020

1

Kosten van de dienstverlening gericht op:
1.1. burgerlijke stand
1.2. reisdocumenten
1.3. rijbewijzen
1.4. verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen
1.5. verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.6. verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
1.7. bestuursstukken
1.8. vastgoedinformatie
1.9. overige publiekszaken
1.10. gemeentearchief
1.11. huisvestingswet
1.12. leegstandswet
1.13. gemeentegaranties
1.14. marktstandplaatsen
1.15. winkeltijdenwet
1.16. kansspelen
1.17. kinderopvang
1.18. telecommunicatie, kabels en leidingen
1.19. verkeer en vervoer
1.20. diversen

570.575

2

Kosten van overhead

477.789

3

Toerekening rente

1.500

4

Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)

0

5

Totaal kosten

1.049.864

6

Opbrengsten belastingen / leges

-548.917

7

Overige opbrengsten

-281.247

8

Totaal opbrengsten

-830.164

9

Verschil

219.700

10

Kostendekkendheid

79%

Kostendekkendheid van de Leges onder titel 2: omgevingsvergunningen

Nr.

Omschrijving

Begroting 2020

1

Kosten taakvelden titel 2

869.557

2

Kosten van overhead

507.745

3

Toerekening rente

0

4

Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)

0

5

Totaal kosten

1.377.302

6

Opbrengsten belastingen / leges

-1.082.645

7

Overige opbrengsten

-55.250

8

Totaal opbrengsten

-1.137.895

9

Verschil

239.407

11

Storting in egalisatiereserve

350.173

12

Kostendekkendheid incl. storting

66%

Kostendekkendheid van de Leges onder titel 3: dienstverlening Europese richtlijnen en APV

Nr.

Omschrijving

Begroting 2020

1

Kosten taakvelden titel 3:
3.1 horeca
3.2 evenementen of markten
3.3 prostitutiebedrijven
3.4 smart-, head-, of growshops
3.5 huisvestingswet 2014
3.6 leefmilieuverordening
3.7 brandbeveiligingsverordening
3.8 standplaatsen en gebruik van de (openbare) weg
3.9 in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.10 diversen

240.456

2

Kosten van overhead

238.146

3

Toerekening rente

0

4

Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)

0

5

Totaal kosten

478.602

6

Opbrengsten belastingen / leges

-10.363

7

Overige opbrengsten

0

8

Totaal opbrengsten

-10.363

9

Verschil

468.239

10

Kostendekkendheid

2%

ga terug