BEGROTING 2020

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bestaat uit drie onderdelen:
1. Een inventarisatie van de financiële risico's die de gemeente loopt, de zogenaamde benodigde
   weerstandscapaciteit
.
2. Een berekening van de beschikbare middelen om deze risico's op te vangen, de zogenaamde
   beschikbare weerstandscapaciteit.
3. Een beeld van de financiële positie van de gemeente, weergegeven aan de hand van een verzameling
   ratio's.

ga terug