Financiën

Totaaloverzicht baten en lasten per programma

Lasten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

33.286

34.591

24.159

36.307

19.037

75.847

2

Ruimtelijk beheer

12.578

13.179

13.047

13.146

13.226

13.283

3

Sociaal domein

23.284

25.467

25.817

26.067

26.213

26.644

4

Bestuur en dienstverlening

5.003

5.310

5.496

5.278

5.305

5.261

5

Bedrijfsvoering

8.348

8.374

8.679

8.197

8.274

8.195

6

Algemene dekkingsmiddelen

399

566

612

615

588

540

Saldo van lasten

82.895

87.490

77.811

89.608

72.643

129.771

1

Ruimtelijke ontwikkeling

2.755

385

1.088

616

3.481

2.651

2

Ruimtelijk beheer

2.911

832

2.189

716

650

622

3

Sociaal domein

1.590

171

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

80

-

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

52

26

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

760

250

375

500

-

-

Totaal stortingen reserves

8.148

1.664

3.652

1.832

4.131

3.273

Totaal lasten

91.043

89.154

81.465

91.440

76.774

133.045

Baten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-33.442

-32.017

-22.417

-34.932

-20.740

-76.736

2

Ruimtelijk beheer

-7.061

-7.068

-7.727

-7.749

-7.747

-7.749

3

Sociaal domein

-5.201

-5.226

-5.129

-5.129

-5.231

-5.231

4

Bestuur en dienstverlening

-735

-358

-293

-315

-300

-300

5

Bedrijfsvoering

-414

-274

-180

-180

-180

-180

6

Algemene dekkingsmiddelen

-38.247

-40.067

-42.306

-42.408

-41.832

-42.176

Saldo van baten

-85.100

-85.010

-78.052

-90.713

-76.030

-132.372

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-3.411

-1.479

-923

-164

-134

-91

2

Ruimtelijk beheer

-2.143

-588

-1.459

-62

-62

-62

3

Sociaal domein

-1.930

-1.008

-617

-703

-569

-531

4

Bestuur en dienstverlening

-16

-100

-50

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-418

-283

-455

-82

-12

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

-660

-

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen reserves

-8.578

-3.458

-3.504

-1.011

-777

-696

Totaal baten

-93.675

-88.467

-81.555

-91.723

-76.809

-133.068

Saldo

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-156

2.574

1.742

1.375

-1.703

-889

2

Ruimtelijk beheer

5.517

6.111

5.320

5.398

5.479

5.535

3

Sociaal domein

18.084

20.241

20.687

20.938

20.982

21.413

4

Bestuur en dienstverlening

4.269

4.952

5.203

4.963

5.005

4.961

5

Bedrijfsvoering

7.934

8.100

8.499

8.017

8.094

8.015

6

Algemene dekkingsmiddelen

-37.851

-39.498

-41.693

-41.794

-41.244

-41.635

Saldo van lasten en baten

-2.203

2.480

-242

-1.103

-3.387

-2.600

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-655

-1.093

166

452

3.347

2.560

2

Ruimtelijk beheer

768

244

730

654

589

561

3

Sociaal domein

-340

-837

-617

-703

-569

-531

4

Bestuur en dienstverlening

64

-100

-50

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-366

-257

-455

-82

-12

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

100

250

375

500

-

-

Totaal mutaties reserves

-429

-1.793

149

821

3.355

2.578

Geraamd resultaat

-2.631

686

-92

-281

-34

-23

ga terug