Financiën

Totaaloverzicht baten en lasten per programma

Lasten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

33.286

34.591

23.980

36.127

18.858

75.668

2

Ruimtelijk beheer

12.578

13.179

13.015

13.149

13.228

13.286

3

Sociaal domein

23.284

25.467

25.781

26.031

26.177

26.608

4

Bestuur en dienstverlening

5.003

5.310

5.435

5.268

5.295

5.250

5

Bedrijfsvoering

8.348

8.374

8.624

8.142

8.219

8.140

6

Algemene dekkingsmiddelen

399

566

612

615

588

540

Saldo van lasten

82.895

87.490

77.448

89.330

72.365

129.493

1

Ruimtelijke ontwikkeling

2.755

385

1.088

616

3.481

2.651

2

Ruimtelijk beheer

2.911

832

772

716

650

622

3

Sociaal domein

1.590

171

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

80

-

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

52

26

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

760

250

375

500

-

-

Totaal stortingen reserves

8.148

1.664

2.235

1.832

4.131

3.273

Totaal lasten

91.043

89.154

79.683

91.161

76.497

132.766

Baten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-33.442

-32.017

-22.417

-34.932

-20.740

-76.736

2

Ruimtelijk beheer

-7.061

-7.068

-7.727

-7.749

-7.747

-7.749

3

Sociaal domein

-5.201

-5.226

-5.129

-5.129

-5.231

-5.231

4

Bestuur en dienstverlening

-735

-358

-293

-315

-300

-300

5

Bedrijfsvoering

-414

-274

-180

-180

-180

-180

6

Algemene dekkingsmiddelen

-38.247

-40.067

-42.028

-42.129

-41.554

-41.898

Saldo van baten

-85.100

-85.010

-77.774

-90.434

-75.752

-132.094

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-3.411

-1.479

-923

-164

-134

-91

2

Ruimtelijk beheer

-2.143

-588

-7

-62

-62

-62

3

Sociaal domein

-1.930

-1.008

-617

-703

-569

-531

4

Bestuur en dienstverlening

-16

-100

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-418

-283

-455

-82

-12

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

-660

-

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen reserves

-8.578

-3.458

-2.002

-1.011

-777

-696

Totaal baten

-93.675

-88.467

-79.775

-91.444

-76.531

-132.790

Saldo

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-156

2.574

1.563

1.196

-1.883

-1.069

2

Ruimtelijk beheer

5.517

6.111

5.287

5.400

5.481

5.537

3

Sociaal domein

18.084

20.241

20.651

20.902

20.946

21.377

4

Bestuur en dienstverlening

4.269

4.952

5.143

4.953

4.995

4.950

5

Bedrijfsvoering

7.934

8.100

8.444

7.962

8.039

7.960

6

Algemene dekkingsmiddelen

-37.851

-39.498

-41.415

-41.516

-40.966

-41.357

Saldo van lasten en baten

-2.203

2.480

-327

-1.103

-3.388

-2.602

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-655

-1.093

166

452

3.347

2.560

2

Ruimtelijk beheer

768

244

765

654

589

561

3

Sociaal domein

-340

-837

-617

-703

-569

-531

4

Bestuur en dienstverlening

64

-100

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-366

-257

-455

-82

-12

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

100

250

375

500

-

-

Totaal mutaties reserves

-429

-1.793

234

821

3.355

2.578

Geraamd resultaat

-2.631

686

-91

-281

-35

-23

ga terug