Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene dekkingsmiddelen

396

569

613

613

588

541

Algemene dekkingsmiddelen

396

569

613

613

588

541

Totaal lasten

396

569

613

613

588

541

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene dekkingsmiddelen

-38.247

-40.067

-42.306

-42.408

-41.832

-42.176

Algemene dekkingsmiddelen

-38.247

-40.067

-42.306

-42.408

-41.832

-42.176

Totaal baten

-38.247

-40.067

-42.306

-42.408

-41.832

-42.176

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene dekkingsmiddelen

-37.851

-39.498

-41.693

-41.794

-41.794

-41.635

Algemene dekkingsmiddelen

-37.851

-39.498

-41.693

-41.794

-41.794

-41.635

Totaal saldo van lasten en baten

-37.851

-39.498

-41.693

-41.794

-41.244

-41.635

Toevoeging reserves

760

250

375

500

-

-

Onttrekking reserves

-660

-

-

-

-

-

Saldo mutaties reserves

100

250

375

500

-

-

Geraamd resultaat

-37.751

-39.248

-41.318

-41.294

-41.244

-41.635