Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Publiekszaken

998

1.058

1.064

946

938

935

Dienstverlening

998

1.058

1.064

946

938

935

Algemeen bestuur

750

829

722

767

808

782

Raad

646

653

704

704

730

704

Verkiezingen

104

176

18

63

78

78

Dagelijks bestuur

1.300

1.262

1.417

1.273

1.273

1.273

Communicatie

146

149

216

216

216

216

Rechtsbescherming

24

24

23

23

23

23

Dorpsgerichte activiteiten

64

96

194

64

64

64

College B&W

755

669

660

647

647

647

Bestuurlijke samenwerking

311

324

324

323

323

323

Openbare orde en veiligheid

1.955

2.160

2.292

2.292

2.286

2.270

Brandweerzorg

1.372

1.504

1.608

1.608

1.608

1.592

T&H (APV&bijzondere wetten)

131

128

38

38

38

38

Rampenbestrijding

202

256

242

242

236

236

Vergunningen(openb.orde&veilig

96

123

240

240

240

240

Integrale veiligheid

154

149

164

164

164

164

Totaal lasten

5.003

5.309

5.495

5.278

5.305

5.260

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Publiekszaken

-530

-284

-218

-241

-226

-226

Dienstverlening

-530

-284

-218

-241

-226

-226

Algemeen bestuur

-

-

-

-

-

-

Raad

-

-

-

-

-

-

Verkiezingen

-

-

-

-

-

-

Dagelijks bestuur

-125

-

-

-

-

-

Communicatie

-5

-

-

-

-

-

Rechtsbescherming

-

-

-

-

-

-

Dorpsgerichte activiteiten

-

-

-

-

-

-

College B&W

-120

-

-

-

-

-

Bestuurlijke samenwerking

-

-

-

-

-

-

Openbare orde en veiligheid

-80

-73

-74

-74

-74

-74

Brandweerzorg

-67

-63

-64

-64

-64

-64

T&H (APV&bijzondere wetten)

-

-

-

-

-

-

Rampenbestrijding

-

-

-

-

-

-

Vergunningen(openb.orde&veilig

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Integrale veiligheid

-3

-

-

-

-

-

Totaal baten

-735

-357

-292

-315

-300

-300

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Publiekszaken

468

773

846

706

706

710

Dienstverlening

468

773

846

706

706

710

Algemeen bestuur

750

829

722

767

767

782

Raad

646

653

704

704

704

704

Verkiezingen

104

176

18

63

63

78

Dagelijks bestuur

1.174

1.262

1.417

1.273

1.273

1.273

Communicatie

140

149

216

216

216

216

Rechtsbescherming

24

24

23

23

23

23

Dorpsgerichte activiteiten

64

96

194

64

64

64

College B&W

635

669

660

647

647

647

Bestuurlijke samenwerking

311

324

324

323

323

323

Openbare orde en veiligheid

1.876

2.087

2.218

2.218

2.218

2.196

Brandweerzorg

1.305

1.441

1.544

1.544

1.544

1.528

T&H (APV&bijzondere wetten)

131

128

38

38

38

38

Rampenbestrijding

202

256

242

242

242

236

Vergunningen(openb.orde&veilig

87

113

230

230

230

230

Integrale veiligheid

151

149

164

164

164

164

Totaal saldo van lasten en baten

4.268

4.951

5.203

4.964

5.006

4.961

Toevoeging reserves

80

-

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-16

-100

-50

-

-

-

Saldo mutaties reserves

64

-100

-50

-

-

-

Geraamd resultaat

4.333

4.852

5.153

4.963

5.005

4.961