Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 3 Sociaal domein

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Zorg en leefstijl

6.560

8.036

7.915

8.132

8.211

8.213

Zorg en Ondersteuning

5.017

6.093

5.811

6.029

6.108

6.110

Sociaal-cultureel werk

158

235

234

234

234

234

Volksgezondheid

1.385

1.708

1.870

1.869

1.869

1.869

Werk en inkomen

5.724

5.590

5.611

5.514

5.527

5.541

Inkomen

4.960

4.787

4.790

4.713

4.713

4.713

Werkgelegenheid

764

803

821

801

814

828

Volwasseneneducatie

-

-

-

-

-

-

Vrije tijd en cultuur

2.620

2.140

2.039

2.039

2.039

2.054

Sport

1.273

654

619

619

619

619

Zwembad

814

771

819

819

819

819

Cultuur en Ontwikkeling

533

715

601

601

601

616

Onderwijs en ontwikkeling

6.352

7.531

7.722

7.862

7.417

7.856

Onderwijs en Huisvesting

362

535

372

766

333

769

Jeugd

4.959

5.876

6.194

5.940

5.928

5.931

Lokale voorzieningen onderwijs

1.031

1.120

1.156

1.156

1.156

1.156

Vastgoed Sociaal domein

2.030

2.170

2.530

2.520

3.017

2.979

Vastgoed Sociaal Domein

2.030

2.170

2.530

2.520

3.017

2.979

Totaal lasten

23.286

25.467

25.817

26.067

26.211

26.643

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Zorg en leefstijl

-210

-320

-168

-168

-168

-168

Zorg en Ondersteuning

-210

-320

-168

-168

-168

-168

Sociaal-cultureel werk

-

-

-

-

-

-

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

-

Werk en inkomen

-3.718

-3.464

-3.492

-3.492

-3.492

-3.492

Inkomen

-3.718

-3.464

-3.492

-3.492

-3.492

-3.492

Werkgelegenheid

-

-

-

-

-

-

Volwasseneneducatie

-

-

-

-

-

-

Vrije tijd en cultuur

-579

-578

-670

-670

-670

-670

Sport

-34

-57

-141

-141

-141

-141

Zwembad

-545

-521

-529

-529

-529

-529

Cultuur en Ontwikkeling

-

-

-

-

-

-

Onderwijs en ontwikkeling

-77

-210

-210

-210

-210

-210

Onderwijs en Huisvesting

-

-

-

-

-

-

Jeugd

-

-

-

-

-

-

Lokale voorzieningen onderwijs

-77

-210

-210

-210

-210

-210

Vastgoed Sociaal domein

-617

-655

-590

-590

-691

-691

Vastgoed Sociaal Domein

-617

-655

-590

-590

-691

-691

Totaal baten

-5.201

-5.227

-5.130

-5.130

-5.231

-5.231

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Zorg en leefstijl

6.350

7.716

7.747

7.964

7.964

8.045

Zorg en Ondersteuning

4.807

5.773

5.643

5.861

5.861

5.942

Sociaal-cultureel werk

158

235

234

234

234

234

Volksgezondheid

1.385

1.708

1.870

1.869

1.869

1.869

Werk en inkomen

2.006

2.126

2.119

2.022

2.022

2.049

Inkomen

1.242

1.323

1.298

1.221

1.221

1.221

Werkgelegenheid

764

803

821

801

801

828

Volwasseneneducatie

-

-

-

-

-

-

Vrije tijd en cultuur

2.041

1.562

1.370

1.370

1.370

1.385

Sport

1.239

597

478

478

478

478

Zwembad

269

250

291

291

291

291

Cultuur en Ontwikkeling

533

715

601

601

601

616

Onderwijs en ontwikkeling

6.275

7.321

7.512

7.652

7.652

7.646

Onderwijs en Huisvesting

362

535

372

766

766

769

Jeugd

4.959

5.876

6.194

5.940

5.940

5.931

Lokale voorzieningen onderwijs

954

910

946

946

946

946

Vastgoed Sociaal domein

1.413

1.516

1.940

1.931

1.931

2.288

Vastgoed Sociaal Domein

1.413

1.516

1.940

1.931

1.931

2.288

Totaal saldo van lasten en baten

18.085

20.241

20.688

20.939

20.981

21.413

Toevoeging reserves

1.590

171

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-1.930

-1.008

-617

-703

-569

-531

Saldo mutaties reserves

-340

-837

-617

-703

-569

-531

Geraamd resultaat

17.744

19.404

20.070

20.235

20.413

20.882