Financiën

Arbeid gerelateerde kosten

In het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is bepaald dat inde financiële begroting aandacht wordt besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Voor een groot deel zijn deze kosten opgenomen in de exploitatie.
Naast het salaris ontvangen de medewerkers met een ambtelijke aanstelling een individueel keuzebudget (IKB). Dit keuzebudget bedraagt 17,05% van het salaris en de salaristoelagen. Het IKB wordt maandelijks opgebouwd. Medewerkers kunnen zelf beslissen over de inzet van het IKB. Het IKB moet in het jaar van opbouw ook opgenomen te zijn.

ga terug