BEGROTING 2020

Bedrijfsvoering

Dit programma bestaat uit de volgende thema's:

  • Management en staf
  • Bedrijfsondersteuning
  • Huisvesting

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 8.624.324

11,1 %

Baten

€ 180.291

0,2 %

ga terug