BEGROTING 2020

Bedrijfsvoering

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Management en staf

1.534

1.482

1.525

1.525

1.525

1.525

Bedrijfsondersteuning

5.888

5.919

6.122

5.642

5.681

5.610

Huisvesting

926

973

1.032

1.029

1.067

1.060

Totaal Lasten

8.348

8.374

8.679

8.196

8.273

8.195

Baten

Management en staf

-157

-22

-22

-22

-22

-22

Bedrijfsondersteuning

-254

-252

-158

-158

-158

-158

Huisvesting

-3

-

-

-

-

-

Totaal Baten

-414

-274

-180

-180

-180

-180

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo

Management en staf

1.377

1.461

1.504

1.504

1.504

1.504

Bedrijfsondersteuning

5.634

5.667

5.963

5.484

5.523

5.452

Huisvesting

923

973

1.032

1.029

1.067

1.060

Totaal saldo van lasten en baten

7.934

8.101

8.499

8.017

8.094

8.016

Toevoeging Reserves

52

26

-

-

-

-

Onttrekking Reserves

-418

-283

-455

-82

-12

-12

Saldo mutaties Reserves

-366

-257

-455

-82

-12

-12

Geraamd resultaat

7.568

7.844

8.044

7.935

8.082

8.003