BEGROTING 2020

Bedrijfsvoering

Thema Huisvesting

Wat willen we bereiken?

• Iedere medewerker van de gemeente Nieuwkoop heeft een moderne, veilige werkplek. Alle
werkplekken zijn voorzien van moderne mobiele devices en werken zoveel mogelijk in de cloud.
Flexibel werken wordt daarnaast gestimuleerd en ondersteund door het aanbieden van flexplekken in
beide gemeentehuizen, waardoor medewerkers overal kunnen werken, zowel binnen als buiten het
gemeentehuis.

• De buitendienst krijgt in 2020 een nieuw bedrijfspand in combinatie met een Milieustraat op
Schoterhoek II. Uitgangspunt is dat het pand duurzaam/circulair wordt gebouwd.

ga terug