Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 5 Bedrijfsvoering

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Management en staf

1.534

1.482

1.525

1.525

1.525

1.525

Management en staf

1.534

1.482

1.525

1.525

1.525

1.525

Bedrijfsondersteuning

5.888

5.919

6.121

5.642

5.681

5.610

Bedrijfsondersteuning

5.756

6.500

6.984

6.505

6.544

6.473

Saldo kostenplaatsen

787

60

-

-

-

-

Doorbel Overhead grexen

-655

-641

-863

-863

-863

-863

Huisvesting

926

973

1.032

1.029

1.067

1.060

Huisvesting

926

973

1.032

1.029

1.067

1.060

Totaal lasten

8.348

8.374

8.678

8.196

8.273

8.195

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Management en staf

-157

-22

-22

-22

-22

-22

Management en staf

-157

-22

-22

-22

-22

-22

Bedrijfsondersteuning

-254

-252

-158

-158

-158

-158

Bedrijfsondersteuning

-254

-252

-158

-158

-158

-158

Saldo kostenplaatsen

-

-

-

-

-

-

Doorbel Overhead grexen

-

-

-

-

-

-

Huisvesting

-3

-

-

-

-

-

Huisvesting

-3

-

-

-

-

-

Totaal baten

-414

-274

-180

-180

-180

-180

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Management en staf

1.377

1.461

1.504

1.504

1.504

1.504

Management en staf

1.377

1.461

1.504

1.504

1.504

1.504

Bedrijfsondersteuning

5.634

5.667

5.963

5.484

5.484

5.451

Bedrijfsondersteuning

5.502

6.248

6.826

6.347

6.347

6.314

Saldo kostenplaatsen

787

60

-

-

-

-

Doorbel Overhead grexen

-655

-641

-863

-863

-863

-863

Huisvesting

923

973

1.032

1.029

1.029

1.060

Huisvesting

923

973

1.032

1.029

1.029

1.060

Totaal saldo van lasten en baten

7.934

8.101

8.499

8.017

8.094

8.015

Toevoeging reserves

52

26

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-418

-283

-455

-82

-12

-12

Saldo mutaties reserves

-366

-257

-455

-82

-12

-12

Geraamd resultaat

7.568

7.843

8.044

7.935

8.082

8.003