BEGROTING 2020

Paragraaf Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Algemeen
In de onderstaande tabel geven wij de ontwikkeling van de woonlasten voor een gemiddeld huishouden weer. Onder een gemiddeld huishouden verstaan wij het volgende:

Ontwikkeling van de woonlasten

 

2019

2020

2021

2022

2023

OZB

               378

               384

               384

               384

               384

Rioolheffing

               207

               213

               216

               218

               221

Afvalstoffenheffing

               303

               327

               327

               327

               327

Totale woonlasten 

889

924

926

929

932

Wijziging t.o.v. 2019

3,97%

4,26%

4,56%

4,86%

Regionale vergelijking woonlastendruk
In onderstaande tabel worden de woonlasten voor een gemiddeld huishouden van Nieuwkoop vergeleken met die van andere gemeenten in de Rijnstreek.

Tarieven 2019 van Nieuwkoop en vergelijkbare gemeenten

Bedragen x € 1.000

Percentage OZB

Bedrag OZB

Afvalstoffen heffing

Rioolheffing

Totaal woonlasten

Alphen a/d Rijn

0,1093%

               308

               255

               230

               793

Kaag en Braassem

0,1163%

               328

               280

               272

               880

Nieuwkoop

0,1340%

               378

               303

               207

               889

Bodegraven-Reeuwijk

0,1366%

               385

               283

               311

               980

Gemiddeld

0,1241%

               350

               280

               255

               885

Bron tarieven omliggende gemeenten; COELO Atlas van de lokale lasten 2019 (www.coelo.nl).
Uitgangspunten: WOZ-waarde woning van € 282.000 en een gezinssamenstelling als meerpersoonshuishouden.

ga terug