BEGROTING 2020

Beleidsindicatoren en dashboards

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
B2019

Nieuwkoop B2020

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

128
(2017)

78
(2018)

111
(2018)

Bureau Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,7
(2017)

0,5
(2018)

1
(2018)

CBS - Diefstallen

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,6
(2017)

2,1
(2018)

3,4
(2018)

CBS - Criminaliteit

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,6
(2017)

1,1
(2018)

2
(2018)

CBS - Diefstallen

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2,7
(2017)

3,2
(2018)

4,2
(2018)

CBS - Criminaliteit

Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 08-07-2019.


Dashboards