BEGROTING 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Algemene dekkingsmiddelen

396

569

613

613

588

541

Totaal Lasten

396

569

613

613

588

541

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

-38.247

-40.067

-42.306

-42.408

-41.832

-42.176

Totaal Baten

-38.247

-40.067

-42.306

-42.408

-41.832

-42.176

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

-37.851

-39.498

-41.693

-41.794

-41.244

-41.635

Totaal saldo van lasten en baten

-37.851

-39.498

-41.693

-41.794

-41.244

-41.635

Toevoeging Reserves

760

250

375

500

-

-

Onttrekking Reserves

-660

-

-

-

-

-

Saldo mutaties Reserves

100

250

375

500

-

-

Geraamd resultaat

-37.751

-39.248

-41.318

-41.294

-41.244

-41.635