BEGROTING 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoelstellingen

  • De eerste doelstelling op het thema Algemene Dekkingsmiddelen, een zorgvuldige planning van en control op de besteding van de middelen, vertalen we in 2020, net als vorig jaar, naar de inzet van moderne technieken: digitalisering.
  • De tweede doelstelling, het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk, vertalen we naar een terughoudend tarievenbeleid bij de Onroerende Zaakbelasting (OZB). Ook dit is niet anders dan vorig jaar.
ga terug