BEGROTING 2020

Bestuur en dienstverlening

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Publiekszaken

998

1.058

1.064

946

938

935

Algemeen bestuur

750

830

722

768

808

783

Dagelijks bestuur

1.300

1.263

1.418

1.273

1.273

1.273

Openbare orde en veiligheid

1.955

2.160

2.292

2.292

2.286

2.270

Totaal Lasten

5.003

5.311

5.496

5.279

5.305

5.261

Baten

Publiekszaken

-530

-284

-218

-241

-226

-226

Dagelijks bestuur

-125

-

-

-

-

-

Openbare orde en veiligheid

-80

-73

-74

-74

-74

-74

Totaal Baten

-735

-357

-292

-315

-300

-300

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo

Publiekszaken

468

773

846

706

713

710

Algemeen bestuur

750

830

722

768

808

783

Dagelijks bestuur

1.175

1.263

1.418

1.273

1.273

1.273

Openbare orde en veiligheid

1.876

2.086

2.217

2.217

2.212

2.196

Totaal saldo van lasten en baten

4.269

4.952

5.203

4.964

5.006

4.962

Toevoeging Reserves

80

-

-

-

-

-

Onttrekking Reserves

-16

-100

-50

-

-

-

Saldo mutaties Reserves

64

-100

-50

-

-

-

Geraamd resultaat

4.333

4.852

5.153

4.964

5.006

4.962