BEGROTING 2020

Sociaal domein

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Zorg en leefstijl

6.560

8.036

7.915

8.132

8.211

8.213

Werk en inkomen

5.725

5.590

5.611

5.513

5.527

5.541

Vrije tijd en cultuur

2.619

2.141

2.039

2.039

2.039

2.054

Onderwijs en ontwikkeling

6.351

7.530

7.722

7.862

7.418

7.857

Vastgoed Sociaal domein

2.030

2.170

2.530

2.520

3.017

2.979

Totaal Lasten

23.285

25.467

25.817

26.066

26.212

26.644

Baten

Zorg en leefstijl

-210

-320

-168

-168

-168

-168

Werk en inkomen

-3.719

-3.464

-3.492

-3.492

-3.492

-3.492

Vrije tijd en cultuur

-578

-578

-670

-670

-670

-670

Onderwijs en ontwikkeling

-77

-210

-210

-210

-210

-210

Vastgoed Sociaal domein

-617

-655

-590

-590

-691

-691

Totaal Baten

-5.201

-5.227

-5.130

-5.130

-5.231

-5.231

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo

Zorg en leefstijl

6.350

7.716

7.747

7.964

8.043

8.045

Werk en inkomen

2.006

2.126

2.119

2.021

2.035

2.049

Vrije tijd en cultuur

2.041

1.563

1.369

1.369

1.369

1.384

Onderwijs en ontwikkeling

6.274

7.320

7.512

7.653

7.208

7.647

Vastgoed Sociaal domein

1.413

1.516

1.940

1.931

2.326

2.288

Totaal saldo van lasten en baten

18.084

20.241

20.687

20.938

20.981

21.413

Toevoeging Reserves

1.590

171

-

-

-

-

Onttrekking Reserves

-1.930

-1.008

-617

-703

-569

-531

Saldo mutaties Reserves

-340

-837

-617

-703

-569

-531

Geraamd resultaat

17.744

19.404

20.071

20.235

20.412

20.882