BEGROTING 2020

Ruimtelijk beheer

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Milieu

5.612

5.618

6.015

6.028

6.039

6.050

Beheer openbare ruimte

6.966

7.560

7.032

7.118

7.187

7.233

Totaal Lasten

12.578

13.178

13.047

13.146

13.226

13.283

Baten

Milieu

-6.020

-6.173

-6.850

-6.871

-6.869

-6.871

Beheer openbare ruimte

-1.041

-895

-878

-878

-878

-878

Totaal Baten

-7.061

-7.068

-7.728

-7.749

-7.747

-7.749

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo

Milieu

-407

-555

-834

-843

-830

-820

Beheer openbare ruimte

5.924

6.666

6.154

6.240

6.309

6.355

Totaal saldo van lasten en baten

5.517

6.111

5.320

5.397

5.479

5.535

Toevoeging Reserves

2.911

832

2.189

716

650

622

Onttrekking Reserves

-2.143

-588

-1.459

-62

-62

-62

Saldo mutaties Reserves

768

244

730

654

589

561

Geraamd resultaat

6.285

6.355

6.051

6.051

6.068

6.096