BEGROTING 2020

Ruimtelijke ontwikkeling

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Ruimtelijk beleid

2.548

2.459

1.997

1.862

1.862

1.862

Grondzaken en vastgoed

29.949

30.858

21.162

33.399

16.165

72.991

Economie, toerisme, natuur

789

1.273

1.000

1.047

1.010

994

Totaal Lasten

33.286

34.590

24.159

36.308

19.037

75.847

Baten

Ruimtelijk beleid

-1.735

-1.210

-1.194

-1.220

-1.205

-1.177

Grondzaken en vastgoed

-31.522

-30.751

-21.133

-33.622

-19.445

-75.469

Economie, toerisme, natuur

-185

-55

-90

-90

-90

-90

Totaal Baten

-33.442

-32.016

-22.417

-34.932

-20.740

-76.736

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo

Ruimtelijk beleid

813

1.249

803

642

656

684

Grondzaken en vastgoed

-1.572

107

29

-223

-3.280

-2.478

Economie, toerisme, natuur

603

1.219

911

957

920

904

Totaal saldo van lasten en baten

-156

2.575

1.743

1.376

-1.704

-890

Toevoeging Reserves

2.755

385

1.088

616

3.481

2.651

Onttrekking Reserves

-3.411

-1.479

-923

-164

-134

-91

Saldo mutaties Reserves

-655

-1.093

166

452

3.347

2.560

Geraamd resultaat

-811

1.481

1.908

1.827

1.643

1.671