BEGROTING 2020

Bestuur en dienstverlening

Thema Publiekszaken

Publiekszaken:
Wat willen we bereiken?

  • Voor zowel inwoners, ondernemers als verenigingen willen we dat de dienstverlening goed is. Door gebruik te maken van nieuwe technieken en digitalisering neemt de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de dienstverlening toe.
  • Voor degene die niet digivaardig of die laaggeletterd is, zorgen we dat de dienstverlening toegankelijk blijft door ondersteuning te organiseren.
  • Als de situatie complex is blijft het persoonlijke gesprek de voorkeur hebben boven digitalisering.

De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van alle informatie en diensten van de gemeente voor alle inwoners en bedrijven zijn belangrijk. De digitale dienstverlening neemt steeds meer in omvang toe en steeds meer inwoners weten deze weg te vinden. Het landelijke programma is voor onze gemeente daarin richtinggevend. We beseffen ook dat een deel van de inwoners niet in staat is om de digitale weg te volgen of om welke reden dan ook de voorkeur geeft aan persoonlijk of telefonisch contact. Ook voor deze groep willen de bereikbaarheid en toegankelijkheid goed invullen. Het werken op afspraak voor producten van Burgerzaken en andere diensten bevalt erg goed. Wij kunnen hierdoor beter plannen, ons goed voorbereiden en voor de burgers betekent het geen of zeer korte wachttijden.

Voor 2020 is de belangrijkste ontwikkeling op de achtergrond dat steeds meer aandacht moet worden geschonken aan de kwaliteit van de BRP (Basisregistratie Personen) en de procedures bij verstrekking van gegevens.

Het begrip 'loket' is meer en meer een synoniem voor (digitale) toegang tot bepaalde producten of diensten. Het Omgevingsloket richt zich op zoals de naam al zegt de 'omgeving' en heeft vooral betrekking op bouwen en verbouwen, maar ook kappen van beschermde bomen etc.
In het komende jaar zullen we al veel aandacht gaan besteden aan de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet (invoering verwacht 2021) voor het omgevingsloket.

De verenigingen weten het Verenigingsloket en de medewerkers achter dat loket steeds beter te vinden met vragen over evenementen, vergunningen, subsidies en andere vormen van ondersteuning. Wij zullen doorgaan met de ontwikkeling van de dienstverlening aan verenigingen door goede communicatie, het organiseren van bijeenkomsten (1 of 2 keer per jaar) en daar waar nodig in te spelen op actuele ontwikkelingen.
 
Het Ondernemersloket lijkt op dit moment nog minder zichtbaar dan het Verenigingsloket, maar als het gaat om de diensten zoals omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, gebruiksvergunningen weten ondernemers de weg naar publiekszaken goed te vinden. In het komende jaar willen we kijken op welke wijze we het casemanagement en het kunnen volgen van processen verder kunnen ontwikkelen. De landelijke ontwikkelingen in het kader van de invoering van de Omgevingswet zullen wij daarbij nadrukkelijk volgen. Naast specifieke aanvragen is er vanuit de verenigde ondernemers behoefte aan overleg. Dit overleg heeft veelal een politiek bestuurlijk karakter en wordt dan ook vormgeven door de portefeuillehouder Economische Zaken.


ga terug