BEGROTING 2020

Sociaal domein

Holland Rijnland

Nieuwkoop is een van de dertien gemeenten die is aangesloten bij de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Als deelnemer profiteren we van de bestuurskracht van Holland Rijnland die bijvoorbeeld kan worden ingezet richting provincie. Holland Rijnland maakt gebiedsdeals en gebiedsgerichte, grensoverschrijdende samenwerking mogelijk.

Binnen het thema Sociaal Domein werkt Nieuwkoop binnen Holland Rijnland aan maatschappelijke thema's, waaronder jeugdhulp en decentralisatie van de maatschappelijke zorg.  

ga terug