BEGROTING 2020

Ruimtelijke ontwikkeling

Holland Rijnland

Nieuwkoop is een van de dertien gemeenten die is aangesloten bij de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Als deelnemer profiteren we van de bestuurskracht van Holland Rijnland die bijvoorbeeld kan worden ingezet richting provincie. Holland Rijnland maakt gebiedsdeals en gebiedsgerichte, grensoverschrijdende samenwerking mogelijk.

Thema's binnen het ruimtelijk beleid waarin de samenwerking binnen Holland Rijnland voor Nieuwkoop van belang is, zijn:

  • wonen
  • economie (o.a. bedrijventerreinenstrategie)
  • natuur, landschap en recreatie
  • energietransititie

Binnen het thema 'wonen' valt de woonruimteverdeling. Dit wordt uitgevoerd door Holland Rijnland; lokaal maatwerk is hierbij mogelijk.

Holland Rijnland is door de provincie Zuid-Holland aangegeven als RES regio.  

ga terug