BEGROTING 2020

Bestuur en dienstverlening

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

In het kader van de Wet Veiligheidsrisico en in het belang van de veiligheid van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop werkt de gemeente op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met de andere gemeenten in Hollands Midden. Dit om de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio doelmatig te organiseren.
In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises.
Dit doen zij bijvoorbeeld door:
- in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken;
- het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden;
- afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en
reddingsbrigades;
- functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen, zodat zij voorbereid zijn op hun taak.
In het kader van de Wet Veiligheidsrisico en in het belang van de veiligheid van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop werkt de gemeente op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met de andere gemeenten in Hollands Midden. Dit om de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio doelmatig te organiseren.

ga terug